Social UP –projekti ja eurooppalaiset partnerit ovat avoimia yhteistyölle ja synergiaeduille kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa Euroopan laajuisesti ja Euroopan ulkopuolella! Ota yhteyttä löytääksesi yhteistyökanavat.

Esimerkkejä synergioistamme.

 

 

DesignThinkersGroup
Mellon Skills Accelerator
Sesba EU project
Innovoice online startup ideabator
Startup Europe
Startup Europe Week
Moseley Exchange
UnLtd Scotland Main Logo
VIEWdigital Logo
MillfieldsTrust Logo
Bnd
Ocean Drivers
The Bta Factor