Hanke toimii yhteistyössä muotoiluajattelun asiantuntijoiden, sosiaalisten yrittäjien ja liiketoiminnan neuvonantajien kanssa. Se yhteis-kehittää ja -toteuttaa muotoiluajatteluun perustuvaa koulutusmateriaalia nimeltä "Muotoiluajattelun teemaopas sosiaalisille yrityksille". Tämä tarjoaa tietoa, työkaluja ja tukea muotoiluajattelun käyttöön sosiaalisissa yrityksissä edistääkseen niiden kasvua, kehittymistä ja kilpailukykyä. Teemaopas on työkalupakki sosiaalisille yrityksille sisäisen yrittäjyyden ja muotoiluajattelun fasilitointiin. Se on työkalu myös muotoiluajattelun asiantuntijoille ja harjoittajille, ammatillisille kouluttajille ja sosiaalisten yritysten yritysneuvojille, jotka edistävät innovaatiota ja muotoiluajattelua sosiaalisissa yrityksissä, tavoitteena näiden kasvun ja palvelujen paremman kohdentamisen edistäminen. 

Projekti ja sen tulokset pohjautuvat muotoiluajattelun kolmeen vaiheeseen:

INSPIRAATIO: Inspiraatiosynteesiraportti ja metodologinen viitekehys Muotoiluajattelun Teemaoppaasta Sosiaalisille yrityksille 
Ideointivaiheen aikana kehitetään synteesiraportti nykyisistä tarpeista, metodeista, työkaluista, hyvistä käytänteistä ja metodologisesta viitekehyksestä Muotoiluajattelun teemaoppaan kehittämiseksi.

Inspiraatiosynteesiraportti englanniksi täällä. Tiivistelmä suomeksi täällä.

IDEOINTI: Muotoiluajattelun teemaoppaan prototyypin kehittäminen sosiaalisille yrityksill SEURAA!
Tämä on projektin virstanpylväs, jonka aikana kehitetään oppimis- ja koulutuskurssi, Muotoiluajattelun Teemaopas, joka pohjautuu metodologiseen viitekehykseen ja inspiraatiovaiheessa tehtyihin löydöksiin.

IMPLEMENTAATIO: Virtuaalisen Oppimis- ja koulutusalustan luominen ja validiointi SEURAA!
Tämän vaiheen aikana koulutuskurssi tuodaan käytäntöön ja markkinoille organisoimalla pilotti- koulutusworkshoppeja kohdeoppijoille partnerimaissa. Vaiheen aikana kehitetään myös Social UP virtuaalista koulutusalustaa. Kohderyhmille (lisää sivulla Social UP -projekti) suunnatut pilottiworkshopit järjestetään vuoden 2018 alussa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä. 


TAPAHTUMAT
Partnerit järjestävät tilaisuuksia projektin loppuvaiheessa (kesällä 2018) Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Suomessa ja Espanjassa, joiden aikana esitetään projektin tuloksia, informoidaan sidosryhmiä ja kehitetään projektin näkyvyyttä ja kestävyyttä. SEURAA!